GGD

14.3 GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst)
Het JGZ-team (JGZ = Jeugdgezondheidszorg) van de GGD bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een logopedist en een assistent. Een jeugdpsycholoog ondersteunt het team. Het team heeft als taak de gezondheid van jeugdigen op school te bewaken en te bevorderen. De GGD onderzoekt de kinderen op een aantal vaste momenten tijdens de schoolperiode.

• Groep 1-2
• Logopedisch onderzoek door de logopediste bij de jongste kleuters.
• Gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en assistente bij de oudste kleuters.

• Groep 4
Gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige van alleen die kinderen waarover vragen zijn doorgegeven (door ouders of leerkracht).

• Groep 7
Gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige bij alle kinderen.
Bij deze onderzoeken let de GGD op zaken als horen, zien, lengtegroei, gewicht, motorische ontwikkeling, ziekteverzuim, eten, slapen en andere ontwikkelingsaspecten.

Behalve de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD komt ook de logopediste van de GGD op school. Haar aandacht is vooral gericht op de vijfjarige kinderen, maar ook kinderen van andere leeftijden kunnen worden aangemeld voor een onderzoek op het gebied van stem, spraak, taal en eventueel gehoor. Het kind kan worden aangemeld door de ouders / verzorgers, leerkracht, jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Naar aanleiding van het logopedisch onderzoek of de logopedische screening kan advisering plaatsvinden aan de ouders/ verzorgers en/ of de leerkracht in de vorm van verwijzing, controle, instructie of begeleiding.

Aan onze school is Josine van Boxmeer, logopediste bedrijfsunit Jeugdgezondheidszorg, verbonden. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0900 – 4636443.

Ouders of leerkrachten kunnen ook uit eigen beweging contact opnemen met een arts, verpleegkundige of logopedist van de GGD als daar redenen voor zijn, bijvoorbeeld bij twijfel over groei, gehoor of spraak. Maar ook bij andere problemen, bijvoorbeeld angstig zijn. De leerkracht overlegt van tevoren met de ouders, wanneer hij of zij voor een kind een onderzoek aanvraagt. Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal het JGZ-team ouder en kind voor nader onderzoek of behandeling verwijzen naar de huisarts of een consult aanvragen bij de psycholoog van de GGD. Voor al deze activiteiten hoeven de ouders niet te betalen. Naast het periodiek gezondheidsonderzoek van de kinderen adviseren de arts en verpleegkundige van de JGZ de scholen over de veiligheid en de hygiëne binnen de school, en over de gezondheidstoestand van de leerlingen. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid van het onderzoek in acht genomen.

Voor meer informatie over het JGZ-team kunt u de GGD bellen op telefoonnummer 0900-infoggd oftewel 0900-4636443. Hier kunt u ook de folder aanvragen: ‘Wat doet de GGD voor jeugd en jongeren?’

Wat doet de verpleegkundige van de GGD op de Nicolaasschool?

Op alle basisscholen in de regio Maasland is een verpleegkundige van de GGD actief. Zij voert verschillende taken uit met als uitgangspunt: het kind staat altijd centraal. Het doel van haar werkzaamheden is om vroegtijdige problemen bij kinderen te signaleren en hiervoor passende hulp te bieden.