Ondersteuning


Binnen de Nicolaasschool proberen wij ieder kind de ondersteuning te geven die het nodig heeft. Wanneer het niet lukt om voldoende te profiteren van het basisaanbod, besteden wij daar extra aandacht aan. De groepsleerkracht overlegt met de Intern Begeleider wat er al gedaan is en wat er eventueel aan gedaan kan worden. Wij maken gebruik van: – observaties; – extra hulp/aangepast werk; – verwijzing naar externen, bijv. logopedie, ergotherapie, speltherapie en fysiotherapie; – collegiale ondersteuning; – intervisiemomenten; – onderzoeken; – eventueel verwijzing naar een andere basisschool of speciaal (basis)onderwijs. Binnen de Nicolaasschool zijn Joop Bloks (gr 1 t/m 4) en Robin van der Meijden (gr 5 t/m 8) werkzaam als Intern Begeleiders. 

Momenteel werkt Robin 4 dagen als intern begeleider (IB’er) op de Nicolaasschool en verzorgt hij daarvan 1 dagdeel de Mindmaatjes (groep waarin leerlingen die meer uitdaging behoeven buiten de klas projectmatig onderwijs volgen). Joop Bloks is over het algemeen op maandag, woensdagochtend en donderdag op de Nicolaasschool aanwezig als intern begeleider. 

Het POS (perspectief op school) geeft inzicht in de  ondersteuningsmogelijkheden van de school en brengt de afspraken en de ontwikkeling van de basisondersteuning in kaart.

Passend Onderwijs

Op de Website van het samenwerkingsverband vindt u informatie voor ouders