Zorg


Binnen de Nicolaasschool proberen wij ieder kind de zorg te geven die het nodig heeft. Wanneer het niet lukt om voldoende te profiteren van het basisaanbod, besteden wij daar extra aandacht aan. De groepsleerkracht overlegt met de Intern Begeleider wat er al gedaan is en wat er eventueel aan gedaan kan worden. Wij maken gebruik van: – observaties; – extra hulp/aangepast werk; – verwijzing naar externen, bijv. logopedie, ergotherapie, speltherapie en fysiotherapie; – collegiale ondersteuning; – intervisiemomenten; – onderzoeken; – eventueel verwijzing naar een andere basisschool of speciaal (basis)onderwijs. Binnen de Nicolaasschool zijn Martje Boumans (gr 1 t/m 4) en Joyce Schut (gr 5 t/m 8) werkzaam als Intern Begeleiders. Even voorstellen: Beste ouders en leerlingen van de Nicolaasschool, Wij zijn Joyce Schut en Martje Boumans en zijn vanaf 2016 en 2015 werkzaam als Intern Begeleider op de Nicolaasschool. We hebben beiden de opleiding ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs) gevolgd aan de HAN en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na onze studies hebben we beiden de master Pedagogische Wetenschappen op het gebied van speciale leerbehoeften afgerond.

Momenteel werkt Joyce 4 dagen als intern begeleider (IB’er) op de Nicolaasschool en verzorgt zij daarvan 1 dagdeel de Mindmaatjes (groep waarin leerlingen die meer uitdaging behoeven buiten de klas projectmatig onderwijs volgen). Martje is 4,5 dagen op de Nicolaasschool aanwezig. Op maandag ochtend, dinsdag ochtend en vrijdag ochtend werkt Martje als kleuterbouwco√∂rdinator. De overige dagen werkt zij als intern begeleider. 

Het POS (perspectief op school) geeft inzicht in de  ondersteuningsmogelijkheden van de school en brengt de afspraken en de ontwikkeling van de basisondersteuning in kaart.

Passend Onderwijs

Op de Website van het samenwerkingsverband vindt u informatie voor ouders