‘Wereldburger worden, leer je samen!’

Op de Nicolaasschool maken kinderen verbinding met zichzelf en met de wereld om zich heen! Ze ontdekken wie ze zijn, werken aan de kernwaarde verantwoordelijkheid en laten zien waar we trots op zijn! 

Het vakmanschap van ons team zorgt voor een stevig basisaanbod (denk aan taal, rekenen en IPC). Daarnaast hebben we maatschappelijke samenwerkingsprojecten, besteden we veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling en verrijken we met Engels. 

Zo stappen onze kinderen als echte wereldburgers de toekomst in! 

Onze groepen 1 t/m 6 zitten op de hoofdlocatie en de groepen 7/8 in een ander (school)gebouw. Er wordt momenteel hard gewerkt aan ons nieuwe Kindcentrum. In het schooljaar 2023/2024 kunnen we hier, samen met AVEM Kinderopvang, naar toe verhuizen.