Schooltijden

Voor de groepen 1 t/m 6 zijn de schooltijden als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 uur -14.30 uur (continurooster)
Woensdag 8.30 uur -12.00 uur

Voor de groepen 7 en 8 (locatie Noorderlicht) gelden afwijkende tijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.45 – 14.45 uur (continurooster)
Woensdag 8.45 – 12.15 uur