School Maatschappelijk Werk (SMW)

Deze dienstverlening is u allen bekend. Onze schoolmaatschappelijk werkster, Edith van Zetten, heeft met regelmaat overleg op school om vragen over de begeleiding of opvoeding van kinderen te bespreken. Ook hier vindt overleg met ouders plaats.

Diagnostiek en (preventieve) begeleiding (CDB)

In een aantal situaties is het nodig dat een kind een persoonlijkheidsonderzoek, psychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek enzovoorts krijgt om van daaruit de verdere begeleiding voor het kind zo goed mogelijk inhoud te kunnen geven. Ook kan het zijn dat leerkrachten of intern begeleiders adviezen nodig hebben van bijvoorbeeld een kinderpsycholoog, orthopedagoog of andere specialismen. Steeds met het doel een betere begeleiding van het kind te realiseren.

Voor dit onderdeel maken we gebruik van de deskundigheid van medewerkers van de GGZ. Zij verrichten voor SAAM deze diensten. Er is geen sprake van een verwijzing naar de GGZ, niet van een dossier bij de GGZ, maar alleen van het gebruik van die deskundigheid ten behoeve van de begeleiding binnen de school. Het spreekt vanzelf dat, op het moment met deze deskundigen over uw kind wordt gesproken, u hiervan op de hoogte bent en u ook uw toestemming hiervoor gegeven hebt.