Op 6 december 1839 kwamen de zusters van Tilburg naar Oss. In de Peperstraat begonnen zij een naaischool en later ook een taalschool voor meisjes. De toeloop was zo groot, dat zij in 1841 besloten te verhuizen naar huize “de Arendsvlucht”, in de Arendsvlucht. Aangezien het aantal leerlingen bleef groeien, werd in 1876 besloten een hele nieuwe meisjesschool te bouwen: “De Rafaëlschool”, die in 1902 klaar was. Deze school bleef tot en met de fusie met de St. Nicolaasschool in 1968, bestaan als katholieke meisjesschool.

Op 4 april 1883 kwamen de fraters van Tilburg naar Oss, met als opdracht het bijzonder onderwijs op zich te nemen. De fraters betrokken een pand in de Begijnenstraat en begonnen daar met het onderwijs in zes lokalen. In de loop van de tijd voldeed het gebouw niet meer en het kerkbestuur besloot een nieuwe school te bouwen. Voor f 3.428,— werd aan de Krakenburg een terrein gekocht, dat ruimte moest bieden aan een 13-klassige school en een tuin voor de fraters. In 1907 werd met de bouw begonnen en in mei 1908 kon de school in gebruik worden genomen. In dat jaar waren de fraters van Tilburg precies 25 jaar in Oss. Na rijp beraad werd besloten de jongensschool in tweeën te splitsen. Mede op aandrang van de ouders werd de school verdeeld in een boeren- en een burgerschool, respectievelijk de A- en de B-school. Het kerkbestuur vond deze splitsing ten goede komen aan het onderwijs en leverde bovendien financieel voordeel op. Dit heeft voortbestaan tot 1964. Toen werden de A- en B-school volledig geïntegreerd onder de naam Sint Nicolaas-school.

Na enkele jaren bleek de St. Nicolaasschool echter onvoldoende levensvatbaarheid te bezitten. Datzelfde was het geval met de Rafaëlschool. Hieruit volgde de samensmelting van de twee scholen en dit werd de gemengde St. Nicolaasschool. De officiële fusie vond plaats in het begin van het schooljaar 1970-1971. In verband met het feit dat de Mariakleuterschool in de Torenstraat oud en vervallen was, besloten school- en kerkbestuur een nieuwe kleuterschool te bouwen bij de bestaande St. Nicolaasschool. De bouwkundige hoofdinspectie wilde aan dit plan niet meewerken, reden waarom tot nieuwbouw van een geïntegreerde basisschool werd besloten. In 1978 werd met de sloop van de St. Nicolaasschool begonnen en werd het onderwijs tijdelijk gegeven in de Rafaëlschool en de kleuterschool in de Torenstraat. Op dezelfde plaats waar eerst de oude school stond kwam de nieuwbouw. Op 4 juli 1979 werd het nieuwe gebouw geopend. De officiële opening was enkele maanden later. Op 10 februari 1983, vertrok de laatste frater, fr. Optato van Oorschot, van Oss naar Tilburg.