Aanmelden van nieuwe leerlingen

U kunt op de Nicolaasschool het hele jaar door nieuwe leerlingen aanmelden. Als u telefonisch een afspraak maakt, kunnen wij zorgen dat we genoeg tijd hebben om u te informeren en de school te laten zien. Een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van de school bericht om samen met uw kind een kijkje te komen nemen in de groep en om kennis te maken met de groepsleerkracht. Bij dit bezoek worden ook afspraken gemaakt over gewenningsochtenden of middagen. Als een kleuter 3 jaar en 10 maanden is mag hij/ zij tien dagdelen komen meedraaien in de groep. Deze dagdelen worden in onderling overleg met de leerkracht vastgelegd. Meteen na zijn of haar vierde verjaardag volgt het kind de complete schoolweek. In overleg met ouders kan anders besloten worden.