De common principles van the Coalition of Essential Schools inspireren en vormen een prima spiegel voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de scholen van SAAM. Het werken met deze principes vormt een verbindende leidraad tussen de scholen. Het biedt scholen de mogelijkheid er eigen concrete invulling aan te geven. En het biedt ons samen de mogelijkheid onze normen te maken bij onderwijskwaliteit.
Daarom investeert SAAM op:

  • Het diepgaande gesprek over onderwijs met alle betrokkenen in gezamenlijke studiedagen, werkbijeenkomsten. Het maken van de verbinding tussen eigen thema’s, keuzes in het primaire proces en de principes, vormt dan de agenda.
  • Zelf staan voor CES principes; doen, zijn wat we zeggen.
  • Het bezoeken van inspirerende praktijken en studiebijeenkomsten dicht in de buurt, binnen en buiten SAAM, als mogelijke uitwerking / voorbeeld van één of meerdere principes.
  • Én het ons blijven verhouden tot de bron (The Coalition of Essential Schools in the USA). Jaarlijks bezoeken we met collega’s van onze dertien scholen, Essential Schools in USA en participeren waar mogelijk in het jaarlijkse congres. Binnen het blog SAAMgoesUSA maken we onze leerervaringen tijdens en na de studiereizen voor onze collega’s en andere belangstellenden zichtbaar.

losse ces principes met tekstjes2 losse ces principes met tekstjes2losse ces principes met tekstjes3

losse ces principes met tekstjes4 losse ces principes met tekstjes5 losse ces principes met tekstjes6

losse ces principes met tekstjes7 losse ces principes met tekstjes8 losse ces principes met tekstjes9

losse ces principes met tekstjes10