Verkeer

Sinds 2016 is de Nicolaasschool in het bezit van het Brabantse Verkeers Label (BVL).

Er is een verkeerswerkgroep waarin ouders en medewerkers van de school samen werken. Deze werkgroep houdt zich in en om de school bezig met de veiligheid voor kinderen.

Het verkeersonderwijs op de Nicolaas richt zich op de educatie in alle groepen. De groepen 1 t/m 3 werken met de methode ‘Wegwijs’. En de groepen 4 t/m 8 werken met de methode van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Daarnaast nemen we deel aan een aantal BVL projecten. Ieder schooljaar organiseert de verkeerswerkgroep een aantal prikkelende en interessante activiteiten waaraan alle kinderen kunnen deelnemen. Daarnaast doet groep 7 doet mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Van groot belang is dat Ieder jaar groep 8 geïnformeerd wordt over de dode hoek bij vrachtwagens en bussen.

Als Nicolaas denken we zo het verkeersonderwijs dekkend vorm te geven.