Beste ouder(s) / verzorger(s),
Wij zijn blij dat u voor ons gekozen heeft en willen graag dat u zich welkom voelt!
Wij als team en u als ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren).
Dat vraagt een vorm van samenwerking en wederzijdse betrokkenheid. Wanneer wederzijdse verwachtingen
worden uitgesproken en vastgelegd, ontstaat er een draagvlak voor een soepele samenwerking.
We weten dan van elkaar waar wij elkaar op aan kunnen spreken. Vandaar deze samenwerkingsovereenkomst
die in samenspraak met de medezeggenschapsraad (MR) van onze school is opgesteld.
Op onze school zijn kernwaarden geformuleerd, die je van een wereldburger mag verwachten.
Deze waarden vormen de basis van de overeenkomst en worden vertaald naar praktijksituaties met
de nadruk op wat ouders van ons team mogen verwachten en van wat ons team van ouders verwacht.
Wij hechten veel waarde aan deze vorm van samenwerking. We hopen dat ook u een trotse ambassadeur
van onze manier van samenwerken wordt.
Neem de tijd om deze samenwerkingsovereenkomst goed door te nemen en wilt u zo vriendelijk zijn de
volledig ingevulde formulieren in te leveren bij de leerkracht(en) van uw