Afbeeldingsresultaat voor like us button

Ouderraad 

De OR is samengesteld uit ouders waarvan de kind(eren) leerling zijn op de Nicolaasschool. En bestaat uit maximaal 15 ouders.

Doel
Het doel van de Ouderraad (OR) is er voor te zorgen dat alle kinderen op de Nicolaasschool een prettige en plezierige schooltijd hebben. Dit proberen we te bereiken door samen met de leerkrachten allerlei niet lesgebonden activiteiten te organiseren.

Ieder jaar wordt er bekeken of er nieuwe leden nodig zijn voor de OR. Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen in de OR worden er verkiezingen uitgeschreven.

De Ouderraad

Als ouderraad zijn wij van mening dat het belangrijk is voor een school dat de kinderen, behalve goed onderwijs, ook veel plezier moeten beleven. Een goede sfeer is een belangrijke bouwsteen.
Om de docenten te verlichten van allerlei organisatorische activiteiten is de ouderraad er voor hand- en spandiensten. De activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval ed. komen in samenwerking met een teamlid tot stand. Dat doet de ouderraad met veel plezier voor de kinderen en met elkaar.

Taken en bevoegdheden
* Organiseert in overleg met schoolleiding en het team allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten.
* Functioneert als overlegplaats voor ouders.
* Mag gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de Medezeggenschapsraad met betrekking tot zaken die alle ouders aangaan.
De taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn op te vragen bij de secretaris van de OuderRaad.

Activiteiten

* Eerste schooldag
Een feestelijk begin van het schooljaar, waarbij de ouders kennis kunnen maken met elkaar en de school. Iedereen wordt hartelijk welkom geheten na de vakantie.

* Lampionnenoptocht
Jaarlijks wordt op 11 november een lampionnenoptocht georganiseerd in de avonduren. Vertrek op het schoolplein. De kinderen brengen een (zelfgemaakte) lampion mee voorzien van een lampje op batterijen.

* Sinterklaasfeest
Het grootste kinderfeest van het jaar. De Sint brengt een bezoek aan school samen met zijn Pieten en alle kinderen krijgen natuurlijk een cadeautje.

* Kerstmis
Dit feest wordt gevierd met een diner op school. Daarnaast wordt jaarlijks een wisselende activiteit georganiseerd, zoals een musical, kerststukjes maken,of een kerstmarkt.

* Carnaval
Dit is een feest dat op een school beneden de rivieren natuurlijk niet mag ontbreken. Een vast onderdeel van het carnavalsfeest op school is de playbackshow opgevoerd door leerlingen van de school.

* Pasen
Wat is een paasfeest zonder eieren versieren en eieren zoeken.

* Sportdag
Een activiteit die jaarlijks wordt gehouden op of rond Koningsdag.

* Culturele Dag of Week
Om het jaar wordt er een ander thema gekozen voor de culturele dag. Het doel van deze dag is om de kinderen kennis te laten maken met andere landen en culturen.
Ook kan er sprake zijn van een culturele week, waarbij de activiteiten over 1 week verspreid worden.

* Nicolaasdag
Twee van de uitgangspunten voor de schoolreis zijn dat alle kinderen vervoerd worden per touringcar naar het evenement en dat alle groepen op dezelfde dag op schoolreis gaan. Het is de bedoeling dat we het ene jaar een ‘grotere’ schoolreis maken dan het andere. Het ene jaar kan het bv. ‘De Efteling’ zijn en het andere jaar een uitstap naar de bossen, waar dan activiteiten worden georganiseerd. Dat laatste hoeft dan niet perse per touringcar.

* De Avondvierdaagse
Elk jaar doen wij als school mee aan de avondvierdaagse die eind mei georganiseerd wordt door de KAKO. De OR zorgt voor een extra traktatie en een aandenken.

* Laatste schooldag Theetuin
Een feestelijk einde van het schooljaar, waarbij de kinderen van groep 8 buiten worden ‘gegooid’ er iets lekkers is voor alle klassen en we de deur van school symbolisch op slot doen.

* Deco
Bij ieder feest wordt er versiering in school aangebracht.

* Theetuin
Het schooljaar wordt afgesloten met een theetuin waarvoor alle ouders en verzorgers worden uitgenodigd. Er is dan gelegenheid om afscheid te nemen van de leerkracht en om gezamenlijk de vakantie in te luiden.

Naast al deze activiteiten wordt er door de OR met behulp van vele ouders Oud Papier opgehaald. Van de opbrengsten hiervan kunnen een aantal extra zaken bekostigd worden. Zoals de aanschaf van een deugdelijke muziekinstallatie, een bijdrage aan een nieuw speeltoestel, aanschaf van een theeketel, onverwachte uitgaven etc.

Voor verdere informatie over de OuderRaad kunt u contact opnemen met ons via or.bsnicolaas@saamscholen.nl

Ouderraad Nicolaasschool Oss

Afbeeldingsresultaat voor like us button