Old Friends:

Met verzorgingshuis De Wellen is er het project “Old Friends”. Verdeeld over het schooljaar bezoeken de kinderen van groep 1 t/m 8 de cliënten. De activiteiten die er plaatsvinden zijn o.a. de lampionnenoptocht, kerststukjes brengen en  liedjes zingen. Groep 8 heeft een nog intensiever contact en begeleidt bewoners een aantal keer per jaar naar de markt, bakken pannenkoeken of helpen mee tijdens andere activiteiten. Zo is groep 8 bijv. met cliënten gaan kijken naar de herdenking van Market Garden.

Doel:

Het doel is om kinderen in aanraking te laten komen met oudere mensen en andersom. Het deelnemen aan de maatschappij en verschillen accepteren staan centraal. We willen de kinderen voorbereiden op de zorgmaatschappij, door een vroege kennismaking zal dit natuurlijker voelen.

Tijdspad:

  • Start schooljaar intekenen welke groep er in welke periode gaat, en wat ze gaan doen.
  • Contact via Leonie wat er wanneer mogelijk is.
  • Planning doorgeven aan leerkrachten.
  • Door het schooljaar heen gaan de groepen op bezoek.
  • Einde schooljaar evaluatie.
  • (Extra activiteiten groep 8 zoals de pannenkoekendag en het gaan naar de markt verlopen via eigen groepsleerkracht.)