Hallo ouders van de Nicolaasschool,

Welkom op de informatiepagina van de MR.  Mocht u ons willen bereiken kunt u ons mailen mr.bsnicolaas@saamscholen.nl

Groeten,

MR Nicolaasschool

 


 

Dit zijn wij


De school kent een Medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat uit vier ouders en vier medewerkers van school die zich betrokken voelen bij (het beleid van) onze school. De school wordt bestuurd door de directeur. De MR vervult de formele medezeggenschapsrol, zoals vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op School (WMS). De MR richt zich specifiek op aangelegenheden die onze school betreft.

 

Onze missie

Namens de ouders en het personeel denken, praten en beslissen wij actief mee met de directie over alle schoolse aangelegenheden. We besteden vooral aandacht aan beleidsmatige zaken. Op die manier komen we op voor de belangen van onze kinderen en hun ouders en voor die van het personeel. Ook informeren wij alle betrokkenen zo goed mogelijk over de onderwerpen die er spelen.

 

Zo doen en verantwoorden wij dat

  • De MR zoekt binnen haar school kandidaten voor de MR. Uit die kandidaten kiezen de ouders hun vertegenwoordiger(s) voor de vacature. De leden van de MR zijn gekozen voor 3 jaar. De MR kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een personeelsvacature wordt binnen het team opgevuld.
  • De MR geeft instemming en/of advies retour aan de directie aangaande voorgesteld beleid. Dit wordt schriftelijk weergeven.
  • De MR raadpleegt hierbij indien nodig ouders, vakbonden, personeel en andere deskundigen.
  • De MR komt ongeveer een maal per maand bijeen. Voor elke vergadering is er overleg tussen de MR-voorzitter en de Directie over agendapunten en lopende zaken. 
  • Daar waar mogelijk werkt de MR samen met de Ouderraad (OR).
  • De MR stelt zich open op en zijn bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen.

 

Wist u dat

  • U onze vergaderingen kunt bijwonen tijdens het openbare agendagedeelte. U kunt zich aanmelden hiervoor via SchouderCom (of mail). 
  • U kunt ons te allen tijde aanspreken op het schoolplein, een bericht sturen via SchouderCom of een mail sturen naar mr.bsnicolaas@saamscholen.nl.