Op elke school komt regelmatig hoofdluis voor. Dat kan ook haast niet anders met zoveel kinderen. In een klas kunnen kinderen elkaar in korte tijd besmetten. Om te proberen dat te ondervangen zal na iedere schoolvakantie een luizencontrole plaats vinden in alle groepen. Bij geconstateerde hoofdluis zal er gehandeld worden volgens het protocol hoofdluis. Om verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen krijgt elk kind aan het begin van de schoolloopbaan eenmalig een luizenzak om de jas en dergelijke in op te bergen. Als deze zak kapot gaat en niet meer (door u) te repareren is, kunt u voor € 2,50 een nieuwe luizenzak bij de administratie kopen.