De Nicolaasschool heeft ervoor gekozen Engels een meer prominente plek te geven. Een en ander is gebaseerd op de internationalisering en de toenemende noodzaak om meerdere talen te spreken. Wij denken ook dat kinderen veel baat hebben bij een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs.

Ook de Onderwijsraad heeft dit gesteld in het advies aan de Tweede Kamer ‘Vreemde talen in het onderwijs’, in juni 2008. Daar de meest gevoelige leeftijd om een taal te leren met name tussen het vierde en achtste levensjaar ligt, willen we als school graag deze kans benutten om de meest optimale kennis mee te geven aan onze kinderen. Om dit doel te realiseren worden wij nu gestaag en bedachtzaam een zogenaamd Vroeg Vreemde Talen Onderwijs-school (VVTO). We werken dan samen en kunnen ervaringen delen met scholen die net als wij aangesloten zijn bij het Europees Platform.

VVTO betekent bij ons dat we dus vroeg, vanaf groep 1-2, Engels aanbieden. De themalessen Engels worden verzorgd door onze native speaker Andrès Stenberg. De duur van de lessen is aangepast aan de gefaseerde verwerking van de eigen taal. De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 maken hiernaast gebruik van de Engelse methode Stepping Stones junior. In de groepen 1 en 2 wordt er in de klas een vervolg gegeven aan de themalessen of wordt Engels geïntegreerd in het aanbod op een ander moment.

Onze leerkrachten hebben de diploma’s CAE en/ of FCE behaald of zijn hiermee bezig. Onze school beschikt inmiddels over een goedgevulde bibliotheek waar de leerkrachten en kinderen gebruiken van kunnen maken.

Learning is an art.

With this theme in mind the Nicolaas Primary school’s aim is to create a safe atmosphere where children can build friendships, develop a positive and self assured self-being and respect for others in all their diversification. We are a primary school that places great importance on creativity, social and emotional development and highly developed provisions for care on an individual level.

The Nicolaas Primary school is located in Oss, the Netherlands The school is located in the centre of the city which provides us with easy access to the many social and creative activities offered in the city of Oss Our school provides a good Dutch environment for primary school aged children living in the Netherlands. In addition to this we promote the development of the already longstanding relationship between the English language and Dutch language and culture. We feel that this is the optimal way to allow primary school-aged children to feel a part of the world that increasingly uses the English language to communicate. English is offered to all of our students throughout the school.

Our native speaker uses basic subject themes to provide the students with the necessary vocabulary to begin to feel familiar with the English language. These lessons for the youngest children include songs, rhymes and chants. The older children have access to English language written material found in our English library and otherwise provided for by the native speaker. In addition to this the Dutch class teachers supplement the language learning with lessons using English course books.

The length and frequency of these lessons varies between the different age groups. Our students have an important advantage when they proceed to secondary education. There are different forms of English education provided by the local secondary schools. We will actively cooperate with these schools to enable a seamless transition from primary to secondary English language education.