Home

Word wereldburger, kom naar de Nicolaasschool!

                               

Op de Nicolaasschool in Oss krijgen kinderen vanaf groep 1 les in de Engelse taal. Daarmee wordt een basis gelegd om een echte wereldburger te worden. Dat kan uiteraard niet zonder stevige leerstofbasis, zoals rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Maar daarnaast maken we onze leerlingen bewust van hun omgeving, de mensen die daarin leven en de kansen die samenwerking biedt.

Ons enthousiaste team  leert kinderen omgaan met het nemen en het delen van hun eigen verantwoordelijkheid. Met projecten als Kunstmaatjes, Old Friends en Buurtmaatjes leren onze leerlingen op een natuurlijke manier omgaan met de diversiteit binnen onze samenleving. En ze ervaren zelf wat voor mooie resultaten worden bereikt door met iedereen samen te werken.

Benieuwd geworden? Kom kijken op onze school en ervaar het zelf!

AANMELDEN? Dat kan het hele jaar door. Bel voor een afspraak: 0412-623604

nicolaas-website-juni-2016-aangepast

Nieuws

Realisatie Kindcentrum Nicolaas

Vol enthousiasme werken wij -Nicolaasschool en AVEM Kinderopvang- aan de realisatie van Kindcentrum Nicolaas.

In samenwerking met onze partners bouwen we aan een fijne plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Waar school en opvang samenkomen in een veilige en vertrouwde speelleeromgeving, om kinderen een goede basis te bieden voor de toekomst. Op donderdag 9 juni wordt het plan aan onze ouders gepresenteerd. Ook kunnen er verschillende ‘kraampjes’ bezocht worden waar je meer informatie over de partners kunt ontvangen. Zie onderstaande logo’s voor de aanwezige partners.

Kindcentrum Nicolaas wordt gebouwd aan de Schelversakkers in Oss en zal naar verwachting in september 2023 zijn deuren openen.

flag Nicolaasschool Koornstraat 14-16 5341 BR Oss 0412-623604

 

School / ouder / communicatie: 

https://nicolaas.schoudercom.nl

 

facebook-button