Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 uur -14.30 uur (continurooster)

Woensdag 8.30 uur -12.00 uur

Vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2016-2017
SKBO studiedag –  5 oktober
Herfstvakantie – 24 oktober tot en met 28 oktober
Kerstvakantie –  26 december tot en met 6 januari
Studiedag – 1 februari
Carnavalsvakantie –  27 februari tot en met  3 maart
Roostervrije dag – 17 maart
Roostervrije dag (Goede vrijdag) – 14 april
Tweede Paasdag – 17 april
Meivakantie –  24 april tot en met 5 mei
Hemelvaart – 25 en 26 mei
Tweede Pinksterdag –  5 juni
Roostervrije dag – 26 juni
Roostervrije dag – 14 juli
Zomervakantie – 17  juli tot en met 25 augustus

Bijzondere dagen:
Sinterklaas – 2 december
Kerstdiner – 22 december (17.00 tot 18.45 uur)
Kerstviering –  23 december (les tot 12.30 uur)
Sportdag – 21 april (les tot 12.30 uur)