Pleinwachtafspraken 2016-2017

Tijden:

Onderbouw:
Groep 1 en 2: 11.30 – 12.00 uur
Groep 3 en 4: 12.00 – 12.30 uur
Groep 1 en 2: 12.30 – 13.00 uur

Bovenbouw:
Groep 5 en 6: 12.00 – 12.30 uur
Groep 7 en 8: 12.30 – 13.00 uur

Afspraken pleinwacht-ouders:
• Alle ouders vullen een pleinwacht-formulier in vóórdat hun kind naar school komt. U kunt hierop aangeven hoe vaak, wanneer en op welke speelplaats u mee wilt surveilleren.
• Er wordt per periode (tussen de vakanties) een rooster opgesteld. Dit rooster wordt vóór elke schoolvakantie aan de ouders bekendgemaakt. Daarnaast wordt er wekelijks een weekrooster naar de ouders gestuurd.
• Per speelplaats houden minimaal twee ouders toezicht. Op de onderbouwspeelplaats streven we naar drie à vier ouders. Daarnaast loopt er bij de onderbouw altijd  iemand van het MT buiten van 11.30-12.00 en is onderwijsassistente Meike Breddels aanwezig van 12.00 – 13.00 uur.
• De pleinwacht-ouders halen 5 minuten vóór de buitenspeeltijd een pleinwacht-hesje op bij de administratie en brengen dat na hun pleinwacht weer terug bij de administratie.
• Pleinwacht-ouders zijn het aanspreekpunt voor de kinderen, ze leiden het spelen in goede banen proberen gevaarlijke situaties te voorkomen.
• Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de regels en afspraken.
• Ben duidelijk aanwezig op het plein, verspreidt u om goed overzicht te houden of loop rond. Let op de kinderen, spreek ze aan en corrigeer waar nodig.
• Breng liever geen kleine kinderen mee naar school als u komt surveilleren,
het is dan moeilijker om goed op te letten, te reageren en/of in te grijpen.
• Wanneer u niet kunt op de dag dat u bent ingepland, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door aan onze pleinwacht-coördinatrice, zodat zij een vervanger kan regelen. U kunt dan een mailtje sturen naar het volgende mailadres: pleinwachtnicolaasschool@skbo.nl
• Onderling ruilen mag, a.u.b. ook even doorgeven aan onze pleinwacht-coördinatrice op bovengenoemd emailadres.
• Wanneer u onverwacht niet kunt b.v. bij ziekte, belt u dan even naar de administratie van de school, zodat er direct een vervanger geregeld kan worden: 0412-623604.
• Alle ouders die pleinwacht lopen, zijn via de school verzekerd.
• Pleinwacht-ouders kunnen na hun pleinwacht-beurt in de personeelskamer een kop koffie of thee komen drinken. Er is een post-laatje voor de pleinwacht-ouders. Hierin ligt een logboek waarin ouders hun bevindingen, tips en ideeën kunnen noteren. De school streeft ernaar om problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ideeën en tips zijn altijd van harte welkom.
• Hebt u vragen, tips of opmerkingen, dan kunt u ook altijd bellen naar de school of een mailtje sturen naar: pleinwachtnicolaasschool@skbo.nl.
U krijgt dan z.s.m. antwoord.

Regels buitenspelen:
• Tijdens het buitenspelen gelden gewoon de schoolregels: Kinderen moeten binnen de grenzen van de speelplaats blijven, mogen niet op het muurtje staan of lopen en elkaar geen pijn doen. Afspraken met de kinderen:
1. Schelden, schoppen en slaan is 5 min tegen de muur gaan staan.
2. Stoeien is wel fijn, maar doen we niet op het schoolplein.
• Kinderen gedragen zich netjes en zijn beleefd tegen de pleinwachtouders.
• Kinderen mogen naar toilet, maar om de beurt. Wel eerst even vragen.
• Aan het einde van de buitenspeeltijd gaat de zoemer. De kinderen van de groepen 3 en 4 wachten in een rij op hun leerkracht. De kleuters mogen doorspelen als de zoemer gaat. De kleuterleerkrachten nemen het over van de pleinwachtouders en ruimen met de kinderen op. Het is voor ons prettig als u de leerkrachten aanspreekt om te vertellen hoe het is gegaan.
• Bij de bovenbouw komt de laatste vijf minuten altijd een leerkracht naar buiten. Incidenten of zaken die nog moeten worden opgepakt kunt u aan deze leerkrachten doorgeven.
Incidenten op de onderbouwspeelplaats geeft u door aan de leerkracht van betreffende groep aan het eind van de pauze.
Materialen onderbouwspeelplaats:
• Op de deur van de schuur hangt een lijstje van de materialen die de kinderen mogen gebruiken:
Groep 3 en 4: Schommels, banden, stelten, skippyballen, loopklossen, zandbak (mooi weer), stoepkrijt. Géén fietsen, steppen en karren.
Kleuters: Schommels, banden, skippyballen, loopklossen, zandbak(mooi weer), stoepkrijt. Kleuters mogen wel fietsen, géén steppen, karren, stelten en ballen.
• Alleen ouders en leerkrachten mogen in de schuur, geen kinderen.
• Materialen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Kinderen mogen geen materiaal meenemen op het klimtoestel (gevaarlijk!)
• Kinderen mogen zelf klein spelmateriaal meebrengen, b.v. kleine stepjes. Skeelers en rolschaatsen mogen alleen met voldoende bescherming.
• De kinderen van de bovenbouw mogen voetballen. Er mag een Panna-bal en een voetbal mee naar buiten. Dit wordt geregeld door leerlingen uit de groep die aan de beurt is. Komt er iemand langs, dan bal vasthouden.
• De buitenspelmaterialen van de onderbouw worden door de leerkrachten samen met de kinderen opgeruimd na het buitenspelen. Dit is niet de taak van de pleinwacht-ouders.
Calamiteiten/EHBO:
• Bij problemen/calamiteiten of wanneer er EHBO verleend moet worden, kloppen ouders op de deur van de personeelskamer (rood kruis) en nemen de aanwezige leerkrachten de zorg voor het betreffende kind over.

Slecht weer:

• Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas en surveilleren de pleinwacht-ouders in de gangen en/of in de klas.
• De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen weten wat ze mogen doen en de materialen hiervoor zelf kunnen pakken. Bij problemen in de klas mag de leerkracht gehaald worden.
• Als het gaat regenen tijdens het buitenspelen, klopt een pleinwacht-ouder op de deur van de personeelskamer, waarna een leerkracht op de zoemer drukt. Dan mogen de kinderen met de ouders naar binnen gaan.